Bezpieczny odpoczynek w czasie ferii zimowych

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży oznaczają nie tylko możliwość wypoczynku, ale i przeżycia wspaniałej przygody. To także okazja ku temu, by cieszyć się aktywnościami innymi niż na co dzień – przede wszystkim sportami zimowymi. Aby jednak zapewnić dziecku bezpieczne i atrakcyjne ferie zimowe, należy się do nich dobrze przygotować.
W związku z czym uczniowie klas 2b, 3a, 3b przygotowali edukacyjny film dla swoich kolegów oraz koleżanek. Przypominają  w nim o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o  bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających zdrowiu lub życiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z filmem umieszczonym na stronie internetowej szkoły, dotyczącym bezpiecznych ferii.

Natalia Malek, Maria Plata