Bezpieczne wakacje

Wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będziemy mogli cieszyć się ich urokiem, wypoczynkiem i zapomnieć o szkole. Aby jednak były bezpieczne, musimy pamiętać o kilku zasadach, które zostały omówione podczas spotkania z przedstawicielami  Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w ramach profilaktyki „Bezpieczne wakacje”.
Policjanci przypomnieli uczniom zasady ruchu drogowego, przypomnieli numery alarmowe, uświadomili zagrożenia wynikające z nieostrożnych zachowań w kontaktach z nieznajomymi oraz przypomnieli o korzyściach noszenia elementów odblaskowych.
Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Dzięki podanym wskazówkom uczniowie będą mogli świadomie i odpowiedzialnie dbać o własne bezpieczeństwo. Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele ważnych informacji, Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Pogadanka miała uczulić dzieci, iż dobra wakacyjna zabawa nie zwalnia z obowiązku dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Wioleta Kosznik