Bezpieczna droga do szkoły

Kwestia bezpieczeństwa naszych uczniów jest dla naszej szkoły bardzo ważna. Pragniemy, aby nasi uczniowie  byli bezpieczni w każdym momencie swojego życia. Dlatego też, w dniu 13  września uczniowie klas I-III,  uczestniczyli w spotkaniu z policjantem na którym zostały omówione zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze. Zaproszony gość przypomniał  o potrzebie noszenia elementów odblaskowych, których zakładanie  jest ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo.  Zwrócił uwagę na zasadę ograniczonego zaufania względem obcych, zachowania wobec atakującego psa czy też bezpiecznej zabawy w pobliżu domu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu; zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, wykazali się też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.

Wioleta Kosznik