„bezOGRÓDKOWA remiza”

Dzieci z klas 2a i 2b zainspirowane miłością do natury i potrzebą ochrony środowiska wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, dofinansowane przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU I NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA, mających na celu w założenie ogrodu, który nie tylko będzie piękny, ale także pełen różnorodności biologicznej. To miejsce, w którym różne gatunki roślin i zwierząt harmonijnie współistnieją. W naszym ogrodzie znalazły się gatunki roślin , które przyciągają owady zapylające oraz i miejsca dla życia zwierząt i ptaków. Jest to miejsce do nauki dla wszystkich, którym przyświeca idea ochrony środowiska.

Anna Ebertowska

Natalia Malek

« z 2 »