Betlejemskie Światło Pokoju

znakiem nadziei na życie w pokoju, bez wojen i niepotrzebnych konfliktów. Akcję przekazywania światełka rozpoczęto w 1986 r. Rok później patronat nad nią przejęli skauci austriaccy, którzy teraz co roku rozpoczynają na początku grudnia wędrówkę światełka po świecie. Harcerze z Hufca Kościerzyna wyruszyli do Zakopanego, by odebrać od skautów słowackich Betlejemskie Światło Pokoju i przywieźć je do naszego miasta, następnie  drużyny przekazywały światło do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów. Tegoroczne hasło brzmi „Światło, które łączy”.

Ilona Kościelska