Betlejemskie Światło Pokoju 2016

Odważnie twórzmy pokój – to hasło tegorocznej wędrówki Betlejemskiego Światełka Pokoju, które dzięki kościerskim harcerzom 15 grudnia 2016r. rozświetliło Serce Kaszub. W czwartkowe popołudnie druhowie zebrali się wraz z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych na rynku, gdzie uroczyście dokonano przekazania światełka i rozpalono ognisko.

Betlejemskie Światło Pokoju – harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. „Odważnie twórzmy pokój” to nasze tegoroczne hasło i z takimi właśnie słowami odwiedzamy kościół, instytucje, urzędy , mieszkańców naszej miejscowości i gminy.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.  Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Co roku prawosławny mnich zapala światełko od lampy oliwnej znajdującej się w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, dokładnie nad miejscem narodzenia Chrystusa. Światło jest przenoszone do katolickiego kościoła św. Katarzyny  i ustawiane na głównym ołtarzu, przy którym następnie sprawowana jest Msza św. Rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju następuje w połowie grudnia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu z udziałem delegacji harcerzy z różnych krajów i przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich. Harcerze przekazują z kolei światło wybitnym osobistościom w całej Europie.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz  w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Ilona Kościelska