Akcja Sprzątanie Świata 2022

16 września br. uczniowie z klas IV-VI brali udział w Akcji Sprzątania Świata. Ponad 150 uczniów wraz z nauczycielami posprzątali teren wokół szkoły, jak również park i okolice cmentarza w Wielkim Klinczu. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tegorocznej kampanii pod hasłem “Wszystkie śmieci nasze”, poznali również historię jej powstania. Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła 28 lat temu założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory akcja organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzeci weekend września. Jest tym samym jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu ekologii w naszym kraju. 

Ilona Kościelska