Akcja profilaktyczna ,,Stop dopalaczom”.

W dniu 23.01.2018 r. w naszej szkole gościli przedstawiciele z kościerskich placówek; Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendy Powiatowej Policji.

Specjaliści przestrzegali młodzież z gimnazjum przed konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi zażywania dopalaczy oraz informowali o tym jak groźny, nieprzewidywalny i nieodwracalny w skutkach dla organizmu jest skład chemiczny dopalaczy. Ogromne wrażenie na młodzieży zrobił fragment filmu przedstawiający prawdziwą historię uzależnienia młodego człowieka, który można było obejrzeć podczas zajęć.