Spotkanie z policjantami

29 września  uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu uczestniczyli   w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Kościerzynie. Celem spotkania była pogadanka na temat bezpieczeństwa.

Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do  i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi  Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania. W nagrodę za aktywny udział w spotkaniu uczniowie otrzymali odblaski.

                                                                                              Wioleta Kosznik

                              DSC00057

                                                                                       DSC00054