Akcja Menstruacja

Menstruacja jest tematem wstydliwym i często pomijanym. W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Akcja Menstruacja.” Ma ona na celu przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienie dostępności środków higieny menstruacyjnej w szkole. Proponujemy zasadę: „Weź, […]