Zajęcia w trybie zdalnej edukacji

Drodzy Rodzice, w związku z nadzwyczajną sytuacją szkoła przeszła w tryb nauczania zdalnego. Nauczyciele i wychowawcy będą się z Państwem kontaktowali przez e-dziennik, który jest podstawowym kanałem komunikacji. Tam, gdzie są problemy z dostępem przez Internet, drogą telefoniczną, ewentualnie inną, jeżeli taka zostanie ustalona bezpośrednio. Od dnia 25 marca nauka jest obowiązkowa, uczniowie otrzymują materiały i zakres zadań do pracy , z danego przedmiotu w określonym dniu. Nauczyciel określa sposób wykonania zadania i przesyłania wyników oraz oceniania. Zadania będą przesyłane w godzinach 8 – 15, chyba, że zapadną inne  indywidualne decyzje w ramach poszczególnych przedmiotów i klas.

Szczególne podziękowania należą się tym z Państwa, którzy łączą pracę zawodową ze zwiększonymi obowiązkami wynikającymi z nauki w domach. Szkoła ma świadomość tego wysiłku. Staramy się w miarę równomiernie rozłożyć materiał przekazywany Państwa dzieciom.

Szkoła dyżuruje codziennie w godzinach 9 – 14, można w tym czasie pobrać podręczniki i ćwiczenia pozostawione w szafkach lub przygotowane przez nauczycieli (dotyczy to zwłaszcza klas I – III). Biblioteka jest nieczynna.

Wszyscy staramy się sprostać wyzwaniom, które niesie nowa sytuacja, dlatego wspierajmy się wzajemnie, zachowajmy spokój i życzliwość oraz dużą dawkę wyrozumiałości.

W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny 58 686 15 53. Życzę zdrowia i bardzo nam potrzebnej pogody ducha, aby przetrwać te trudne dni.

Wojciech Drzewiński – Dyrektor Zespołu Kształcenia.