UWAGA, WAŻNE !!!

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, uchwałą Rady Pedagogicznej zostaje zmieniony harmonogram organizacji roku szkolnego 2020/2021:

  1. Koniec wystawiania ocen za I półrocze – w dniu 26 stycznia 2021r
  2. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – w dniu 28 stycznia 2021r.
  3. Zebranie z Rodzicami – w dniu 02.02.2021r.

Jednocześnie zmieniony zostaje termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Będą to: 21 i 22 grudnia 2020r. Oznacza to, że ostatnie zajęcia przed przerwą zimową odbędą się 18 grudnia 2020r, a pierwsze po przerwie będą 18 stycznia 2021r.

Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

W dniach 21 i 22 grudnia świetlica szkolna będzie czynna w godz. 9.00 – 14.00

Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu