UWAGA, WAŻNE TERMINY!!!

Dzień 12 czerwca oraz dni 16, 17, 18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć szkolnych.

HARMONOGRAM ZDAWANIA PODRĘCZNIKÓW

klasa data godziny sala 
I a 22.06 (pon.) 8.00 – 10.00 18 
I b 23.06 (wt.) 8.00 – 10.00 21 
II a22.06 (pon)10.00-12.0022
II b23.06 (wt.)10.00-12.0025
III a 22.06 (pon.) 12.00 – 14.00 23 
III b 23.06 (wt.) 12.00 – 14.00 20 
IV 23.06 (wt.) 12.00 – 14.00 
V a 23.06 (wt.) 12.00 – 14.00 
V b 22.06 (pon.) 12.00 – 14.00 
V c 19.06 (pt.) 12.00 – 14.00 
VI a 22.06 (pon.) 8.00 – 10.00 
VI b 19.06 (pt.) 8.00 – 10.00 
VI c 19.06 (pt.) 10.00 – 12.00 
VII a 23.06 (wt.) 8.00 – 10.00 11 
VII b 23.06 (wt.) 8.00 – 10.00 
VIII 23.06 (wt.) 10.00 – 12.00 11 
  1. Jednocześnie w tych terminach wszyscy opróżniamy szafki i zdajemy kluczyki wychowawcy
  2. W celu zachowania porządku i zasad higieny proszę o bezwzględne przestrzeganie godzin i miejsca (nr sali) zdawania podręczników. 
  3. Uczniowie klas I – III wchodzą wejściem głównym,  
  4. Klasy IV – VIII wchodzą wejściem bocznym („gimnazjalnym”).  

Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu