Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 rok szkolny 2019/2020

Julia Cieplińska kl. VIII

Katarzyna Narloch kl. VIII

Damian Duraj kl. VIIb

Sara Lubińska kl. VIb

Amelia Puzdrowska kl. VIb

Karolina Wajer kl. VIIb

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:  Anna Wołoszyk, Anna Schutz, Anna Grau,

                                                   Maria Plata oraz Marta Browarczyk