Stypendia szkolne – informacja GOPS dla rodziców

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca możliwości składania wniosków na stypendia szkolne.