Spotkanie z leśniczym

We wtorek 3 listopada dzieci  klas pierwszych miały okazję gościć na zajęciach leśniczego Pana Krystiana Kreft z Nadleśnictwa Kościerzyna. Celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika i środowiskiem leśnym.  Na początku spotkania  pan Krystian zaprezentował dzieciom swój mundur, a następnie opowiadał o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach.  Pierwszoklasiści  chętnie wysłuchali  pogadanki na temat zwierząt oraz pogłębiły swoją wiedzę o drzewach i ptakach. Podczas spotkania  leśniczy zadawał uczniom  wiele pytań i zagadek, na które dzieci w większości potrafiły odpowiedzieć. Były też pytania trudniejsze, dzięki którym dowiedziały się o nowych  tematach i rozwiały wiele nurtujących je pytań. Pan Krystian podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających.  Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób  można pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Bardzo dziękujemy panu leśniczemu Krystianowi za poświęcony czas.

Marta Browarczyk

Małgorzata Węsiora