Rodzice

Rodzice

Rok szkolny 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca                  –          Hanna Łudzik

Zastępca                               –          Agata Kartuszyńska

Skarbnik                               –          Paulina Bunik-Snopkowska

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

 

TERMIN TEMAT
12.09.2019r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców.

 

29.10.2019r. Spotkanie z rodzicami. Prelekcja specjalisty ds. przemocy i uzależnień.

 

każdy ostatni wtorek miesiąca Konsultacje indywidualne – godz. 15.30 – 16.30 przedstawienie informacji o uczniach.

 

03.12.2019r.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze. Prelekcja psychologa nt. rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

09.01.2020r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

 

31.03.2020r. Spotkanie z rodzicami. Prelekcja specjalisty nt. wyboru przyszłego zawodu.

 

19.05.2020r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych z wszystkich przedmiotów łącznie z klasami I-III  oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM KLINCZU

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

l.p. Klasa Imię i nazwisko
1. I a Karolina Gutowska
2. I b Wioleta Czapiewska
3. II a Paulina Flisikowska
4. II b Joanna Szala
5. III a Justyna Okoniewska
6. III b Natalia Jakusz-Gostomska
7. IV Dorota Kerlin
8. V a Jolanta Kamińska
9. V b Patrycja Bunik-Snopkowska
10. V c Marlena Żywicka-Czaja
11. VI a Monika Marczyk
12. VI b Justyna Bek
13. VI c Hanna Łudzik
14. VII a Krystyna Guzińska
15. VII b Jolanta Kamińska
16. VIII Agata Kartuszyńska

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020

40 zł na rok

(płatna tylko na pierwsze dziecko – na rodzinę)

 

WPŁATY I WYDATKI RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

WPŁACONE: 5 878,00ZŁ

WYDATKI OPŁACONE Z RADY RODZICÓW

UPOMINKI NA PASOWANIE KLAS I             529,27 zł

SŁODYCZNE NA MIKOŁAJKI:                     2 024,81 zł

SŁODYCZE NA DZIEŃ DZIECKA:                  332,64 zł

TORT NA POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW: 380,00 zł

KSIĄŻKI NA NAGRODY SZKOLNE:                594,00 zł

SOWY DLA ABSOLWENTÓW ZA NAJLEPSZE WYNIKIW NAUCE

800,00 zł

W SUMIE WYDATKI WYNIOSŁY KWOTĘ:   4 660,72 zł

POZOSTAŁO NA KONCIE RADY RODZICÓW:

1 217,28 zł  +  1 827,74 zł z lat poprzednich. Łącznie:  3 045,02 zł.

 

Niezależnie od powyższego Rada Rodziców z babeczek („mufinek”) uzbierała łącznie 1 903,98 zł, z czego zostało wydane na naklejki (gry podłogowe) 1 366,00 zł – w tym wpłata anonimowego sponsora 800 zł. Na upominek świąteczny dla Patrycji: 113,57 zł.

Z babeczek pozostało 1 024,41 zł.

Hanna Łudzik – Przewodnicząca Rady Rodziców