Rodzice

Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca                  –          Hanna Łudzik

Zastępca                               –          Kamila Bielawa

Sekretarz                              –          Justyna Okoniewska

Skarbnik                               –          Paulina Bunik-Snopkowska

 

  • informacja o warunkach i sposobie uzyskania stypendium szkolnego – pobierz

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
13.09.2018r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców.
30.10.2018r. Spotkanie z rodzicami.
Każdy ostatni wtorek miesiąca Konsultacje indywidualne – godz. 1530 – 1630 – przedstawienie informacji o uczniach
11.12.2018r. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
17.01.2019r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
26.03.2019r. Spotkanie z rodzicami.
23.05.2019r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych z wszystkich przedmiotów łącznie z klasami I-III  oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 

l.p. klasa Imię i Nazwisko

szkoła podstawowa

1. I a Paulina Flisikowska
2. I b Michał Kreft
3. II a Justyna Okoniewska
4. II b Natalia Jakusz-Gostomska
5. III Dorota Kerlin
6. IV a Jolanta Kamińska
7. IV b Paulina Bunik-Snopkowska
8. IV c Anna Stangel
9. V a Kamila Bielawa
10. V b Justyna Bek
11. V c Hanna Łudzik
12. VI a Roman Rolbiecki
13. VI b
14. VII
15. VIII a Lucyna Wysocka
16. VIIIb Teresa Kilian

gimnazjum

18. III a Kamila Bielawa
19. III b Iweta Tuszkowska

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019
40 zł na rok
(płatna tylko na pierwsze dziecko – na rodzinę)

WPŁATY I WYDATKI RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/18

WPŁACONE: 4710,00ZŁ

WYDATKI OPŁACONE Z RADY RODZICÓW

SŁODYCZNE NA MIKOŁAJKI: 1693,60ZŁ

ZAPOMOGA: 105,34ZŁ

CZEKOLADY NA DZIEŃ DZIECKA: 888,16

TORT NA POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW: 235,90ZŁ

PODRĘCZNIKI NA NAGRODY SZKOLNE: 1354,20ZŁ

W SUMIE WYDATKI WYNIOSŁY KWOTĘ W WYSOKOŚCI: 4272,20ZŁ