Rodzice

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W ZESPOLE KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p.  Hanna Łudzik

Sekretarz: p. Kamila Bielawa

Skarbnik: p. Paulina Bunik – Snopkowska

 

Przedstawiciele klas:

Lp. Klasa Imię i nazwisko
1. I a Agnieszka Jankowska
2. I b Hanna Łudzik
3. II a Anna Kalinowska
4. II b Marta Sominka
5. III a Gutowska Karolina
6. III b Wioleta Czapiewska
7. IV a Paulina Flisikowska
8. IV b Joanna Szala
9. V a Joanna Datta
10. V b Natalia Jakusz Gostkowska
11. VI Hanna Neubauer
12. VII a Anna Ebertowska
13. VII b Paulina Bunik – Snopkowska
14. VII c Marlena Żywicka – Czaja
15. VIII a Bielawa Kamila
16. VIII b Magdalena Lewandowska – Piskorz
17. VIII c Hanna Łudzik

 

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022

40 zł na rok

(płatna tylko na pierwsze dziecko – na rodzinę)