Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole od 1 września 2020

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli rano źle się czujesz i masz temperaturę powyżej 37oC – koniecznie zostań w domu.

2. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, zgodnie z planem zajęć.

3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

4. Uczniowie we wszystkich przestrzeniach wspólnych mają zakryte usta i nos (wejście do szkoły, wejście do klasy, przebywanie na przerwach, wyjście do toalety).

5. Po zajęciu miejsca w klasie uczeń może zdjąć maseczkę.

6. Rodzice i osoby postronne wchodzą do szkoły tylko w ważnych sprawach do wydzielonej przestrzeni wspólnej, utrzymując dystans społeczny 1,5 m.

7.  Każda klasa odbywa zajęcia w przydzielonej sali, przerwy spędzamy w pobliżu.

8. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących.

9.  Zgodnie ze statutem szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

10. Uczeń zabiera ze sobą do szkoły tylko niezbędne przedmioty, używa własnych przyborów i podręczników.

11. Podczas dojazdu do szkoły gimbusem obowiązują maseczki !!

12. Rodzice uczniów klas pierwszych przyprowadzają dzieci z dziesięciominutowym opóźnieniem w stosunku do planu zajęć. Dzieci są odbierane przez nauczyciela przy drzwiach wejściowych. 

Najważniejsze zasady chroniące przed zakażeniem:

  • utrzymywanie higieny (częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania), 
  • utrzymywanie dystansu społecznego (1,5m),
  • stosowanie maseczek ochronnych we wszystkich przestrzeniach wspólnych,
  • ubiór odpowiedni do pogody, 
  • zdrowe odżywianie, 
  • zdrowy tryb życia (w tym odpowiednia ilość snu)

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:   www.men.gov.pl