Ogłoszenie

W związku z tym, że egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w przewidzianym terminie, dni 21, 22, 23 kwietnia są dla wszystkich dniami nauki szkolnej. Zajęcia zdalne odbywają się według aktualnego planu.

 Dyrektor Zespołu Kształcenia