,,Odpowiedzialność prawna nieletnich”

W dniu 02.10. 2020 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z p. Mateuszem Czuchą, specjalistą z wydziału ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z tematyką odpowiedzialności karnej nieletnich.

Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Zostały przedstawione zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poruszony został również problem zjawiska cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wioleta Kosznik