Najciekawszy zawód

Uczniowie klasy 3 b przez cały rok szkolny poznawali różne zawody w ramach doradztwa zawodowego. Odwiedzali ich różni goście, między innymi pani krawcowa, która prowadziła warsztaty z szycia, pan leśniczy, który przeprowadził interesującą lekcje przyrodniczą. Dzieci podczas wyjazdów na basen poznały ciekawe zawody; ratownika wodnego, który dba o bezpieczeństwo na basenie oraz instruktora nauki pływania. 

Jednakże spośród wszystkich poznanych zawodów, które są niezwykle fascynujące, imponująca praca oficera Marynarki Wojennej wzbudziła u uczniów największe zaciekawienie. Naszym gościem był kapitan Maciej Plata, służący w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Opowiedział o tym czym zajmuje się w swojej pracy. Przedstawił także ważną rolę Wojska Polskiego w misjach zagranicznych, bazując na swoim doświadczeniu zdobytym podczas misji Unii Europejskiej na Sycylii. Uczniowie klas 3a oraz 3b z ogromnym zainteresowaniem oraz  uwagą słuchali wykładu naszego gościa, jak również obejrzeli filmy 
z poligonu przedstawiające strzelania artyleryjsko-rakietowe pododdziałów przeciwlotniczych. Na koniec dzieci mogły zapoznać się z podstawowym wyposażeniem każdego żołnierza. Elementy doradztwa zawodowego są ważnym ogniwem także w klasach młodszych, gdyż ukierunkowują młodego człowieka na możliwości wyboru swojej drogi życiowej.

Maria Plata