MAŁA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

W dniu 4 listopada 2019r. w naszej szkole przygotowany został apel dla klas I-VIII, poświęcony „Świętym patronom”, pod tytułem „Nie święci, garnki lepią…” Każda z klas wcześniej losowała swojego świętego patrona, którego potem prezentowała. Przedstawione postacie świętych, miały nam żyjącym pokazać małą drogę do świętości.

Ewa Okrój-Gostkowska