KLASOWY KONKURS MNOŻENIA W KLASIE II B

W myśl zasady „ Niećwiczone mięśnie zanikają, a niećwiczone zdolności zacierają się w czasie” w  klasie 2b odbyły się klasowe zabawy z tabliczką mnożenia. Umiejętność ta wymaga wielu ćwiczeń, a uczniowie chętnie uczą się tabliczki poprzez różnorodne zabawy. Podczas klasowego konkursu uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami. Celem zajęć było przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności mnożenia ale też wspólna, dobra zabawa. Pomysłów na zabawę było wiele. Zaczęliśmy od znanej już nam zabawy  „ KabOOM”, potem graliśmy w „ Ja mam, kto ma”. Najwięcej emocji wywołała wojna kostkowa. Wyłoniliśmy też trzech klasowych mistrzów tabliczki mnożenia. Zostali nimi Ignacy, Tatiana i Sebastian.  Świetne wyniki uzyskali także inni uczniowie.

Następny konkurs robimy za miesiąc…

 

Anna Wołoszyk