Kadra

KADRA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

dyrektor szkoły

 

Wojciech Drzewiński
wicedyrektor szkoły

 

Iwona Kuśmierczuk
                                                      NAUCZYCIELE

 

 

 

przedszkole

 

Lucyna Wójcik (3-latki) Agnieszka Grau (pomoc nauczyciela)

Andżelina Troka- Żurawska (w zastępstwie Kamila Lass)  (4-latki)

Aleksandra Duraj (5-latki)

Barbara Wendt (6-latki)

 

 

edukacja wczesnoszkolna

Anna Ebertowska wych. I a

Jagoda Troka wych. I b

Beata Śliwicka wych. II a

Anna Wołoszyk, wych. kl. II b

Aleksandra Wardyn, wych. kl. III a

Maria Plata, wych. Kl. III b

 

 

 

język polski

Jolanta Jereczek, wych.  klasy VII b

Dorota Masiak, wych. kl. V a

Grażyna Nakielska, wych. kl. V b

Grażyna Schmidt, wych. klasy IV

 

 

język angielski

Anna Grau, wych. kl. VI b

Anna Lideke–Konert,

Anna Schutz, wych. Kl. V c

 

język niemiecki

 

Joanna Kreft – Bollin
 

historia, wos

Grażyna Schmidt

Monika Węcławik, wych. kl. VIII

 

matematyka

Mirosława Daszkowska

Tomasz Grzyb

Iwona Kropidłowska, wych. Kl. VI c

Joanna Łukowicz

 

przyroda

Ilona Kościelska, wych. klasy VII a

Regina Piechowska, wych. klasy VI a

 

geografia Regina Piechowska

 

biologia, chemia

 

Justyna Brzeska
fizyka

 

Mirosława Daszkowska,

 

informatyka i zajęcia komputerowe

 

Mirosława Daszkowska

Łukasz Flisikowski

 

zajęcia techniczne

 

Ilona Kościelska
plastyka

 

Monika Węcławik
 

muzyka

 

Tomasz Derra

Ziemowit Piotrzkowski

 

 

wychowanie fizyczne

 

Zofia Lemke

Lech Lemke

Mariola Cybula

 

edukacja

dla bezpieczeństwa

Beata Ceplin
 

religia

ks. Michał Góralski

Ewa Okrój – Gostkowska

Dorota Knopik

wychowanie do życia w rodzinie Ewa Okrój – Gostkowska

 

zajęcia rozwijające (szachy) Ilona Kościelska

 

język kaszubski Grzegorz Schramke

 

biblioteka

 

Renata Abramowska

 

pedagog, logopeda

 

Wioleta Kosznik

 

gimnastyka korekcyjna

 

Mariola Cybula

 

n-le  wspomagający

 

Marta Browarczyk (III b), Małgorzata Węsiora (VI c)

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

 

 

Danuta Jankowska – sekretariat

Hanna Plutowska – administracja, sprawy uczniów

Elżbieta Kalkowska – intendent

kuchnia Danuta Okrój

Małgorzata Okrój

 

konserwatorzy Krystian Bela

Bernard Ziegert

 

utrzymanie czystości Hanna Murglin (przedszkole)

Jolanta Kartuszyńska

Monika Marczyk

Barbara Łukaszewicz

Magdalena Ossowska

 

 

WYCHOWAWCY 2019 / 2020

KLASA WYCHOWAWCA
I a      Anna Ebertowska
I b       Jagoda Troka
II a Beata Śliwicka
II b Anna Wołoszyk
III a Aleksandra Wardyn
      III b int. Maria Plata (n-l wspomagający Marta Browarczyk)
IV Grażyna Schmidt
V a Dorota Masiak
V b Grażyna Nakielska
V c Anna Schutz
VI a Regina Piechowska
VI b Anna Grau
     VI c int. Iwona Kropidłowska (n-l wspomagający Małorzata Węsiora )
VII a Ilona Kościelska
VII b Jolanta Jereczek
VIII Monika Węcławik