Kadra

KADRA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

dyrektor szkoły Wojciech Drzewiński
wicedyrektor szkoły Beata Grau

NAUCZYCIELE

przedszkole Agnieszka Diedrich (3-latki)

Aleksandra Duraj (4-latki)

Barbara Wendt (5-latki)

Anna Lewandowska (6-latki do 9.11.2018)

Lucyna Wójcik (6-latki od 9.11.2018)

Agnieszka Grau (pomoc nauczyciela)

edukacja wczesnoszkolna Beata Śliwicka wych. I a

Anna Wołoszyk, wych. kl. I b

Aleksandra Wardyn, wych. kl. II a

Wioleta Czapiewska, wych. Kl. II b

Wiesława Jedzińska, wych. kl. III

język polski Jolanta Jereczek, wych.  klasy VI b

Dorota Masiak, wych. kl. IV a

Grażyna Nakielska, wych. kl. IV b

Grażyna Schmidt, wych. klasy VIII b

język angielski Anna Grau, wych. kl. V b
Anna Lideke–Konert, wych. klasy 3 a gimnazjum
Anna Schutz, wych. klasy 3 b gimnazjum
język niemiecki Joanna Kreft – Bollin
historia, wos Waldemar Chojnacki

Marzena Kościelska – Pastwa, wych. Kl. IV c

Monika Węcławik, wych. kl. VI

matematyka Mirosława Daszkowska, wych. kl. VIII a

Tomasz Grzyb

Iwona Kropidłowska

Joanna Łukowicz

przyroda Ilona Kościelska, wych. klasy VI a

Regina Piechowska, wych. klasy V a

geografia Regina Piechowska
biologia, chemia Justyna Brzeska
fizyka Mirosława Daszkowska,

Iwona Kropidłowska

informatyka i zajęcia komputerowe Mirosława Daszkowska

Łukasz Flisikowski

zajęcia techniczne Ilona Kościelska
plastyka Monika Węcławik
 

muzyka

 

Tomasz Derra

Ziemowit Piotrzkowski

wychowanie fizyczne Zofia Lemke

Lech Lemke

Anna Ebertowska

Mariola Cybula

edukacja

dla bezpieczeństwa

Beata Ceplin
religia Ks. Ireneusz Drawc

Ewa Okrój – Gostkowska

Dorota Knopik

wychowanie do życia w rodzinie

 

Ewa Okrój – Gostkowska

Dorota Knopik

Zajęcia rozwijające (szachy) Ilona Kościelska

 

język kaszubski Grzegorz Schramke
biblioteka Renata Abramowska
pedagog, logopeda Wioleta Kosznik
gimnastyka korekcyjna Mariola Cybula
n-le  wspomagający

 

Maria Plata (II b), Małgorzata Węsiora (V c)

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

sekretariaty Danuta Jankowska – gimnazjum

Hanna Plutowska – szkoła podstawowa

Elżbieta Kalkowska – szkoła podstawowa

kuchnia Danuta Okrój

Małgorzata Okrój

konserwatorzy Krystian Bela

Bernard Ziegert

utrzymanie czystości Hanna Murglin (przedszkole)

Jolanta Kartuszyńska

Monika Marczyk

Barbara Łukaszewicz

Magdalena Ossowska

 

WYCHOWAWCY 2018 / 2019

 

KLASA WYCHOWAWCA
I a Beata Śliwicka
I b Anna Wołoszyk
II a Aleksandra Wardyn
II b int. Wioleta Czapiewska (n-l wspomagający Maria Plata)
III Wiesława Jedzińska
IV a Dorota Masiak
IV b Grażyna Nakielska
IV c Marzena Kościelska – Pastwa
Va Regina Piechowska
V b Anna Grau
V c int. Anna Ebertowska (n-l wspomagający Małorzata Węsiora )
VI a Ilona Kościelska
VI b Jolanta Jereczek
VII Monika Węcławik
VIII a Mirosława Daszkowska
VIII b Grażyna Schmidt
3 a gimn. Anna Lideke-Konert
3 b gimn. Anna Schutz