Kadra

KADRA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

dyrektor szkoły Wojciech Drzewiński
wicedyrektor szkoły Iwona Kuśmierczuk
                                                      NAUCZYCIELE
 

przedszkole

 

Barbara Wendt (3-latki)  Agnieszka Grau (pomoc nauczyciela)

Lucyna Wójcik (4-latki)

Andżelina Troka- Żurawska (w zastępstwie Aleksandra Duraj) (5-latki)

Anna Lewandowska (6-latki)

edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Węsiora I a

Marta Browarczyk I b

Anna Ebertowska wych. II a

Jagoda Troka wych. II b

Beata Śliwicka wych. III a

Anna Wołoszyk, wych. kl. III b

język polski Jolanta Jereczek, wych.  klasy VIII b

Dorota Masiak, wych. kl. VI a

Grażyna Nakielska, wych. kl. VI b

Grażyna Schmidt, wych. klasy V

język angielski Anna Grau, wych. kl. VII b

Anna Lideke–Konert,

Anna Schutz, wych. Kl. VI c

język niemiecki Joanna Kreft – Bollin
historia, wos Waldemar Chojnacki

Marzena Kościelska – Pastwa, wych. kl. IV b

Monika Węcławik

matematyka Mirosława Daszkowska, wych. kl. IV a

Tomasz Grzyb

Iwona Kropidłowska, wych. kl. VII c

Joanna Łukowicz

Przyroda, geografia Ilona Kościelska, wych. kl. VII a

Regina Piechowska, wych. kl. VI a

biologia, chemia Justyna Brzeska
fizyka Mirosława Daszkowska,

Iwona Kropidłowska

informatyka i zajęcia komputerowe

 

Mirosława Daszkowska

Łukasz Flisikowski

 

zajęcia techniczne Ilona Kościelska
plastyka Monika Węcławik
muzyka Tomasz Derra

Ziemowit Piotrzkowski

 

wychowanie fizyczne

 

Zofia Lemke

Lech Lemke

Mariola Cybula

edukacja

dla bezpieczeństwa

Beata Ceplin
religia ks. Michał Góralski (klasy trzecie)

Ewa Okrój – Gostkowska

Dorota Knopik

wychowanie do życia w rodzinie Ewa Okrój – Gostkowska
zajęcia rozwijające (szachy) Ilona Kościelska
język kaszubski Grzegorz Schramke
biblioteka Renata Abramowska
pedagog, logopeda Wioleta Kosznik
gimnastyka korekcyjna Mariola Cybula
n-le  wspomagający Waldemar Chojnacki
                                                     ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

 

 

Danuta Jankowska – sekretariat

Hanna Plutowska – administracja, sprawy uczniów

Elżbieta Kalkowska – intendent

kuchnia Danuta Okrój

Małgorzata Okrój

konserwatorzy Krystian Bela

Bernard Ziegert

 

utrzymanie czystości Hanna Murglin (przedszkole)

Jolanta Kartuszyńska

Monika Marczyk

Barbara Łukaszewicz

Magdalena Ossowska

 

 

WYCHOWAWCY 2020 / 2021

 

KLASA WYCHOWAWCA
I a Małgorzata Węsiora
I b Marta Browarczyk
II a Anna Ebertowska
II b Jagoda Troka
III a Beata Śliwicka
III b Anna Wołoszyk
IV a Mirosława Daszkowska
IV b int. Marzena Kościelska – Pastwa
V Grażyna Schmidt
VI a Dorota Masiak
VI b Grażyna Nakielska
VI c Anna Schutz
VII a Regina Piechowska
VII b Anna Grau
VII c int. Iwona Kropidłowska (n-l wspomagający Waldemar Chojnacki)
VIII a Ilona Kościelska
VIII b Jolanta Jereczek