Goście z Niemiec

Szkoła to miejsce, w którym codziennie zdarza się coś ciekawego i tak też było w piątek 29 listopada, kiedy to odwiedziła nas delegacja z Wolfsburga (to miasto w Dolnej Saksonii, w którym produkowane są volkswageny). Wizyta była związana z projektem współpracy i wymiany młodzieżowej pomiędzy naszą szkołą wraz ze  szkołą z Wielkiego Podlesia a Eichendorffschule Wolfsburg. Była to tzw. wizyta studyjna służąca wzajemnemu poznaniu się i wstępnemu omówieniu zasad współpracy.

Głównym punktem dnia było wspólne spotkanie przy kawie, w którym wzięli udział dyrektorzy szkół w Wielkim Klinczu i Wielkim Podlesiu, nauczyciele, rodzice uczniów biorących udział w projekcie, Pani sołtys z Wielkiego Klincza, częściowa reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich. Odwiedził nas także Pan Wójt. Szczególne podziękowania składamy na ręce przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Hannie Łudzik oraz mamom, które poświęciły wiele czasu i przygotowały wspaniałe ciasta i po raz kolejny pokazały swoje zaangażowanie w życie szkoły, a także uczennicom Julii i Kasi, znakomicie wywiązujących się z roli gospodyń.

Goście podkreślali bardzo dobrą atmosferę, która pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłą współpracę.