Dowozy i odwozy w dniach 2 – 11 września

Dowóz:

Puc 7.00    Skrzyżowanie   7.03    Mały Klincz (bloki)  7.05   Boisko   7.10

Odwozy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 14.20

środa    15.10