Dokumenty

Statut szkoły
Zgoda na udział w zawodach sportowych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

 

Procedura – agresja
Procedura – ewakuacja
Procedura – narkotyk
Procedura – próba samobójcza
Procedura – wypadek
Procedura – wszawica
Procedura zwalniania ucznia w czasie zajęć
REGULAMIN Rady Rodziców
REGULAMIN sali gimnastycznej
REGULAMIN świetlicy szkolnej
REGULAMIN wypożyczania podręczników
REGULAMIN zdalnego nauczania
REGULAMIN wyjscia na basen
REGULAMIN wycieczek w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu