Dokumenty

Statut Zespołu Kształcenia
Statut szkoły podstawowej
Zgoda na udział w zawodach sportowych

Procedura – agresja
Procedura – ewakuacja
Procedura – narkotyk
Procedura – próba samobójcza
Procedura – wypadek
Procedura – wszawica
REGULAMIN Rady Rodziców
REGULAMIN sali gimnastycznej
REGULAMIN świetlicy szkolnej
Regulamin wypożyczania podręczników