101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt.: ,,Pociąg do Wolności”.

8 listopada 2019 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu im. Komisji Edukacji Narodowej uroczyście obchodziła 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wszyscy z wielką uwagą obejrzeli montaż słowno – muzyczny pt.: „Pociąg do wolności”. Artyści zabrali widzów w krótką podróż opowiadającą koleje losów Ojczyzny. Pociąg wyruszył ze stacji „NIEWOLA” i w drodze do stacji docelowej „WOLNOŚĆ” zatrzymywał się na stacjach „POWSTANIA”  i „I WOJNA ŚWIATOWA”. Piękna recytacja, śpiew, stroje dopasowane do tematyki, prezentacja multimedialna oraz dekoracja wprowadziły publiczność   w podniosły nastrój. Wśród recytatorów znaleźli się uczniowie kl. V, VI, VII  i VIII : Klaudia Zaworska, Aleksander Rambowski, Faustyna Marczyk, Kinga Okrój, Nadia Polak, Weronika Redzimska, Aleksandra Neubauer, Julian Tuszkowski, Amelia Czapiewska, Damian Duraj, Julia Cieplińska, Katarzyna Narloch i Jagoda Turzyńska. Scenografię współtworzyli: Pola Włoczanko, Natalia Lorkowska, Nikola Ossowska i Olga Guzińska.

Monika Węcławik